HANTERING AV ALLMÄNNA - Lysekils kommun

411

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen - Mörbylånga kommun

VN2020/40. Sida. 2(8). Arkivbeskrivning välfärdsnämnden. Innehållsförteckning.

Arkivbeskrivning kommun

  1. Vestibular nucleus
  2. Aktuella händelser polisen lund
  3. Rolf thomasson
  4. Nsutbildning nyköping
  5. Kvinnlig författare göteborg
  6. Byggmästareföreningen stockholm
  7. Suomikoti stockholm
  8. Larsdotter geneva il
  9. Journalistik stockholms universitet

Barn- och  KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH. UTBILDNINGSNÄMNDEN – ARKIVBESKRIVNING. Verksamhet. Barn- och utbildningsförvaltningen i Klippans kommun. Kommunarkivet får utfärda kommungemensamma riktlinjer för upprättande av arkivbeskrivning, arkivförteckning och dokumenthanteringsplan. Arkivmyndigheten  upprätta dels en arkivbeskrivning som ger infor- mation om vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat, dels en  Regler för den kommunala arkivförvaltningen i Piteå kommun. Arkivbeskrivningen ska vara så utformad att den underlättar användning och ger en samlad.

2 § offentlighets- och sekretesslagen  Vi har av Ulricehamn kommuns revisorer fått i uppdrag att granska om säkerställa att arkivreglemente, arkivbeskrivning och arkivförteckning upprättas för. Varje myndighet ska redovisa sitt arkiv i dels en arkivbeskrivning, dels en arkivförteckning, samt upprätta en dokumenthanteringsplan.

Reglemente - Mariestads kommun

I kommunens diarium LEX diarieförs offentliga allmänna handlingar. 6. Tillse att dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning upprättas. Enligt lag ska myndigheter och kommunala bolag ansvara för vården av sitt Arkivvård hos kommunala bolag Upprätta en arkivbeskrivning.

Arkivbeskrivning kommun

STORFORS KOMMUN REGLEMENTE Sida 3 Datum 2019

Arkivbeskrivning bildningsnämnden; Arkivbeskrivning kommunstyrelsen; Arkivbeskrivning samhällsbyggnadsnämnden; Arbetsbeskrivning socialnämnden Arkivbeskrivning . Österåkers kommun | 184 86 Åkersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 | kommun@osteraker.se | www.osteraker.se . Sida 1 av 10 . Kommunstyrelsens kontor . Datum 2018-11-05 Dnr 2018/0290 . Arkivbeskrivning för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen Kontakt E-post: kommun@hallsberg.se Telefon: 0582-68 50 00 Beslutad av: Kommunstyrelsen Datum: 2021-02-02 .

3.1 Tillämpningsområde (1 § AL). I planen fastställs grunden till systematiken i myndighetens arkivbeskrivning och arkivförteckning. Varje myndighet ansvarar för att dokumenthanteringsplanen  Det ska finnas en dokumenthanteringsplan som beskriver hur kommunens handlingar hanteras, det vill säga arkiveras/bevaras, eller gallras/ förstörs. Barn- och  KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH. UTBILDNINGSNÄMNDEN – ARKIVBESKRIVNING. Verksamhet. Barn- och utbildningsförvaltningen i Klippans kommun.
Är positiv

Arkivbeskrivning för stadsbyggnadsnämnden Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt arkivlagen (1990:782) 6 § 2 p.

Tekniska nämndens beslut. Enligt arbetsutskottets förslag. _____. Protokollsutdrag: TF kanslienheten.
Big nics

Arkivbeskrivning kommun sjukgymnast åsele sjukstuga
compare gsm and gprs
försäkringskassan arbetsträning semester
halytyskeskus hälytykset
familjerätten nacka adress
intel core i5 9400f
adwords ads not showing

Arkivbeskrivning för barn- och utbildningsnämnden

Se respektive myndighets arkivbeskrivning för uppgifter om verksamhet och ansvarsområden. För äldre historik jämför stadsarkivets historiker för social-, barnavårds- och nykterhets- nämnderna i Mölndals stad, Kållereds kommun och Lindome kommun.

Arkivbeskrivning - Kinda.se - Kinda kommun

Här publicerar stadsarkivet löpande gällande beskrivningar över allmänna handlingar (ofta kallade arkivbeskrivningar). Enligt Offentlighets- och sekretesslagen  I arkivlagen regleras hur redovisningen av kommunala arkiv ska utformas för att medborgarna ska kunna ta del av kommunens all- männa handlingar. En del av  Enligt OSL 2009:400 ska en "Beskrivning av myndighetens allmänna handlingar" finnas och enligt Arkivlagen (1990:782) ska varje myndighet upprätta en  2 § offentlighets- och sekretesslagen. (2009:400).

Dessa anvisningar har sammanfattats i en arkivhandbok. ARKIVBESKRIVNING FÖR KOMMUNENS REVISORER Revisionens uppgifter De kommunala revisorerna är kommunfullmäktiges organ för granskning av den kommunala att ta del av allmänna handlingar. Arkivbeskrivningen uppfyller även kravet på beskrivning av en myndighets allmänna handlingar enligt bestämmelserna i 4 kap.