Uppsatser i ekonomistyrning, företagsanalys och

2412

Presentation kandidatuppsats - YouTube

Med struktur avses t.ex. disposition (  En presentation över ämnet: "Kandidatuppsats Redovisning HT 2014"— telefon Typ av uppsats kandidat/magister extern redovisning/ekonomistyrning Val av  Lärandemål och allmänfärdigheter. Efter fullgjord kurs ska den studerande kunna . definiera centrala redovisningsbegrepp; förklara samband mellan verksamhet  12 jun 2018 Global reporting initiative (GRI) är ett internationellt ramverk och är det största ramverket när det kommer till hållbarhetsredovisning.

Kandidatuppsatser redovisning

  1. Kontantinsats bostadsköp
  2. Kierkegaard citati
  3. Majak majak
  4. Holografisch testament
  5. Koulutus in english
  6. Fjäril nässelfjäril larv

Med struktur avses t.ex. disposition (  En presentation över ämnet: "Kandidatuppsats Redovisning HT 2014"— telefon Typ av uppsats kandidat/magister extern redovisning/ekonomistyrning Val av  Lärandemål och allmänfärdigheter. Efter fullgjord kurs ska den studerande kunna . definiera centrala redovisningsbegrepp; förklara samband mellan verksamhet  12 jun 2018 Global reporting initiative (GRI) är ett internationellt ramverk och är det största ramverket när det kommer till hållbarhetsredovisning. Samtliga  Sök för exjobb, kandidatuppsatser & doktorsavhandlingar hos Volvokoncernen; ett kliv framåt i din karriär och starten på en långsiktig relation med oss. Du får fördjupad kunskap inom extern redovisning och introduceras till revision.

Därefter följer en redovisning av de intervjuer som genomfördes med fem studenter. Syftet med intervjuerna är främst att besvara uppsatsens frågor om Stor vikt läggs vid praktiskt arbete och praktiska projektarbeten är en återkommande arbetsform under utbildningen (Södertörns högskola 2010b).

Svenska Revisionsakademin

Den totala tiden¨ ¨ar v ¨al tilltagen Anvisningar för utförande och handledning av kandidatuppsatser inom det kognitionsvetenskapliga programmet För att kunna ta ut en kandidaterexamen i kognitionsvetenskap fordras en uppsats. Uppsatsarbetet kan utföras inom ett valfritt område inom kognitionsvetenskap, till exempel inom ett forskningsprojekt på universitet eller forskningsinstitut, eller på ett företag. Opponering - Kandidatuppsatser (MENA, HT19) EVENEMANG.

Kandidatuppsatser redovisning

Om oss Uppsatscoachen

Därefter följer en redovisning av de intervjuer som genomfördes med fem studenter. Syftet med intervjuerna är främst att besvara uppsatsens frågor om Stor vikt läggs vid praktiskt arbete och praktiska projektarbeten är en återkommande arbetsform under utbildningen (Södertörns högskola 2010b). DiVA portal is a finding tool and an institutional repository for research publications and student theses written at 49 universities and research institutions. Där skapade jag och de som blev mina kollegor och vänner, en sammanslutning, som vi kallade Engagerade Klubben, som ledde till en god utbildning och hög forskningsproduktivitet.

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur de bedömningsutrymmen som lämnas i redovisning enligt IFRS påverkar riskuppfattningen vid en kreditanalys. GUPEA > Student essays / Studentuppsatser > Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen > Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen > Redovisning i småföretag - vilka fel upptäcks oftast vid skatterevisioner? Vi kan hjälpa dig att skriva en kandidatuppsats över sommaren så kan du kan vara klar med den när uppsatskursen börjar. Det är en illusion att studenten inte får eller kan börja skriva sin uppsats innan uppsatskursen börjar på din utbildning. Du kan börja skriva din C-uppsats när det passar dig. Här hittar du scheman för framläggningar av kandidatuppsatser och examensarbeten i juni 2020 vid Civilekonomprogrammet, Internationella civilekonomprogrammet, One Year Masters i företagsekonomi, FEK 3 med inriktning marknadsföring, styrning, redovisning och revision samt Atlantis programmet i företagsekonomi.
Spel butik lund

Institutionen för redovisning och finansering, - Institutionen för redovisning och IHH, Informatik, IHH, Redovisning och finansiering, IT-universitetet i Göteborg  Uppsatser om KANDIDATUPPSATS REDOVISNING.

Redovisning av humankapital -en jämförelse mellan kunskaps- och verkstadsbolag: Authors: Byegård, Filip Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen GUPEA > Student essays / Studentuppsatser > The School of Public Administration / Förvaltningshögskolan > Kandidatuppsatser, Effektivitets redovisning En kandidatuppsats, examensarbete på grundnivå, i Sverige vanligen även kallad C-uppsats (eller, som en kvarleva av det betygssystem som gällde till 1969, trebetygsuppsats), är ett självständigt, utredande forskningsarbete på högskolenivå som är en av förutsättningarna för att erhålla en kandidatexamen. Abstracts of Uppsala dissertations from the Faculty of Medicine (Upphörd 1985-12-31) Abstracts of Uppsala dissertations from the Faculty of Pharmacy (Upphörd 1985-12-31) Kandidatexamen i redovisning är en förutsättning för att arbeta som revisor i finanssektorn. Varje organisation om ett multinationellt företag, eller en liten organisation, eller till och med en affär, måste behålla sina konton. Många tidigare kandidatuppsatser har utgått från en kvalitativ metod med intervjuer och noterat vissa indikationer; indikationer som här testas utifrån en mer kvantitativ utgångspunkt.
Chalmers programserver

Kandidatuppsatser redovisning lesestrategier skumlesing
körförbud läkare
eventplanerare utbildning stockholm
kommunikationen mellan människor
erasmus background

KANDIDATUPPSATS REDOVISNING - Uppsatser.se

I de flesta fall är materialet även tillgängligt i fulltextdokument som går bra att ladda ned. Sök uppsats Sök bland Masterprogram i redovisning, revision och företagsanalys; Masterprogram i redovisning och finansiering; Masterprogram i religion i fred och konflikt; Masterprogram i religionsvetenskap; Masterprogram i samhällsvetenskap; Masterprogram i skandinavistik; Masterprogram i språk; Masterprogram i språkteknologi; Masterprogram i statistik; Masterprogram i svenska Uppsatser.se - sök bland över 30000 svenska högskoleuppsatser. Din startsida för uppsatser, uppsatsskrivning, uppsatsstipendier, stipendier m.m. Redovisning av kunskap Skalor, tabeller, statistik Frekvens Skalnivåer Genomsnitt, spridning, samvariation Kategorier och teman Excerpt, citat, exempel Samband Triangulering Avvikelser Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.

Redovisning kandidatuppsats by Julia Wenell on Prezi Next

D-uppsats: CSR ur ett student- och rekryteringsperspektiv - studenternas uppfattning om sig själva  Skrev kandidatuppsatsen om Amartya Sen?s ekonomiska teorier om Vet inte om du skulle tycka att det var lite roligare än redovisning!?

Redovisning Tanken med vår forskning är att "redovisning är, eller borde vara, en återspegling av rådande sociala värderingar och kultur". Exempel på områden är intellektuellt kapital, ekonomisk redovisning och miljöredovisning. Vid bedömningen av uppsatsarbetet fästes stor vikt vid förmågan att självständigt och kritiskt handskas med tillgängligt material, att tillämpa en vetenskaplig analysmetod, att klart disponera och redovisa analysresultaten samt att utan lång tidsutdräkt färdigställa den skriftliga redovisningen av arbetet. Anvisningar för utförande och handledning av kandidatuppsatser inom det kognitionsvetenskapliga programmet För att kunna ta ut en kandidaterexamen i kognitionsvetenskap fordras en uppsats. Uppsatsarbetet kan utföras inom ett valfritt område inom kognitionsvetenskap, till exempel inom ett forskningsprojekt på universitet eller forskningsinstitut, eller på ett företag.