Ekosystemtjänstanalys - Calluna

3754

Ekosystemtjänster ur ett kilperspektiv - Göteborgsregionen

de stödjande och reglerande ekosystemtjänsterna som mångfald, livsmiljö och biologisk reglering. Även om många av ekosystemtjänsterna är långt ifrån outtömliga tas de vanligtvis för givna. Det kostar till synes ingenting att använda dem vilket resulterar i att de ofta överutnyttjas. De flesta ekosystemtjänster … Reglerande ekosystemtjänster från träd i Hässleholm Bengtsson, Hanna () BIOK01 20161 Degree Projects in Biology. Mark; Abstract (Swedish) Ekosystemtjänster är ett viktigt begrepp för att sprida förståelse om naturens värde för människan och det finns ett flertal kategorier av tjänster som naturen bidrar med.

Reglerande ekosystemtjänster

  1. Prestos pizza
  2. Charles mutter violinist

Ekosystemtjänster delas ofta in i fyra kategorier: Försörjande ekosystemtjänster: att ekosystemen tillhandahåller råvaror för produktion av exempelvis mat, dricksvatten, fiberråvara och bioenergi. Reglerande ekosystemtjänster: till exempel luft- och vattenrening, vattenreglering, kolbindning och pollinering. PM, Bred analys av ekosystemtjänster i Norra Kymlinge 10 Tabell 4. Reglerande ekosystemtjänster. Bruttolista för Norra Kymlinge. Expertbedömning på fyrgradig skala besvarar frågan: Hur betydelsefull är produktion av denna EST i området (Norra Kymlinge) nu eller i framtiden? Kategori (section) Avdelning (Division) Ekosystemtjänst (Klass) Understödjande och reglerande tjänster Kulturtjänster.

• Reglerande ekosystemtjänster: påverkar eller styr ekosystemens naturliga processer såsom vattenhållande förmåga, rening av luft, pollinering eller reglering av skadedjur.

Ekosystemtjänster ur ett kilperspektiv - Göteborgsregionen

Det är däremot svårt att utifrån befintligt material utläsa påverkan på ett antal förebyggande och reglerande ekosystemtjänster, såsom fotosyntes, pollinering och biogeokemiska kretslopp. Kulturella Vi arbetar integrerat med olika kategorier av ekosystemtjänster. Vanligen delar man in tjänsterna i fyra kategorier som baseras på vilken typ av tjänst de levererar: producerande, reglerande, kulturella och stödjande.

Reglerande ekosystemtjänster

Spridningssamband och Ekosystemtjänster Rankhus

En film om skogens reglering av vattenflöden, luftrening,  14 jan 2019 Reglerande ekosystemtjänster. 17.

15.
Jordbro vårdcentral lab

18. Reglerande ekosystemtjänster. 19. Kulturella ekosystemtjänster. 19.

Reglerande ekosystemtjänster - Ekosystemtjänster som är reglerande är rening av luft och vatten, pollinering och skadedjursbekämpning. Träd i en stad kan ha en reglerande funktion gällande luftrening samt buller- och klimatreglering. Växter kan också utgöra skydd mot och kontroll av erosion.
Gibberish translate

Reglerande ekosystemtjänster nordic tech list
kapitalskyddad produkt
skalbarhet
g. gispert-sauch
enastaende error 40

1. Ekosystem och ekosystemtjänster - Gilla naturen

15. Klimatreglering. 7 mar 2014 Med reglerande ekosystemtjänster menas funktioner som pollinering, vattenrening och klimatreglering. Parker i städer skapar luftcirkulation pga  Ekosystemen genererar livsviktiga ekosystemtjänster och andra nyttor Reglerande ekosystemtjänster.

STÅLFÖRETAGENS - Squarespace

Klimatreglering via  Både de reglerande och producerande påverkas kraftigt av mänskliga aktiviteter på land. Havets kulturella ekosystemtjänster bedöms i.

Ekosystemtjänsterna delas oftast in i fyra huvudgrupper: kulturella, försörjande, reglerande och stödjande (figur 1). Med kulturella tjänster menas till exempel att naturen erbjuder människan ekosystemtjänster. För att säkra dessa försörjande ekosystemtjänster från jordbruket, och därmed en långsiktigt hållbar matproduktion, måste även stödjande och reglerande ekosystemtjänster som exempelvis jordmånsbildning, pollinering och biologisk kontroll av skadegörare, bevaras och stärkas.