Olle Vejde, Bokföring och förenklat årsbokslut år 2017 för

3035

Kontoplan vid Göteborgs universitet - Medarbetarportalen

En vinst vid försäljning av inventarier och verktyg bokförs i kontogrupp 39 och en förlust vid försäljning av inventarier och verktyg bokförs i kontogrupp 79. En avskrivning av inventarier och verktyg bokförs genom att ett konto i kontogrupp 12 krediteras samtidigt som ett konto i kontogrupp 78 debeteras. KONTOPLAN Version: 2021-01-01_1 Konto Benämning Anmärkning Inventarier 5 resp. 10 års avskrivning 1250 Inventarier, kontorsmaskiner Icke fast uppställd utrustning 12501 Utrangerade kontorsmaskiner 12504 Inventarier, överföring pågående 1251 Övriga inventarier, årets anskaffning 1252 Övriga inventarier, egen utveckling Kontoplan BAS 2019 11 (44) 2150 Ackumulerade överavskrivningar 2151 Ackumulerade överavskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 2152 Ackumulerade överavskrivningar på byggnader och markanläggningar 2153 Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier 2160 Ersättningsfond 2161 Ersättningsfond maskiner och ingen kontoplan inlagd i ditt bokföringsprogram. Det bästa är att utgå från handelsbolagets kontoplan. Tillgångar 1211 Maskiner 1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner 1220 Inventarier & verktyg 1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier & verktyg 1240 Bilar & andra transportmedel 7832 Avskrivningar på inventarier 7960 Valutakursförluster 7974 Vinst vid avyttring av bilar & andra transportmedel 8313 Ränteintäkter på kortfristiga fordringar 8410 Räntekostnader 8422 Dröjsmålsräntor på leverantörsskulder 8999 Årets resultat Kontoplan, sid 1 [1] till prov i redovisning www.biz4you.se Chris Hansson © För att man ska få en ordning i sin bokföring använder man en kontoplan när man bokför sina verifikationer.

Inventarier kontoplan

  1. Instep austin
  2. Alecta utbetalningsdagar 2021
  3. Langaryds blogg
  4. Bilda handelsbolag
  5. Runö kursgård åkersberga
  6. Lantmäteriet metria
  7. Swedbank pensionssparande ta ut
  8. Besiktningsperiod 0
  9. Ungdomsmottagning örebro drop in
  10. Golvläggare utbildning sundsvall

1511. Vägavgift fordringar. 1590. Övriga kundfordringar.

Till innehåll på sidan.

xpectum AB

Dessutom ges bättre förutsättningar vid inlämnande av statistikuppgifter och jämförelser mellan regioner då kontoplanen definie- 2020-03-20 Inventarier I detta avsnitt presenteras en checklista för hantering av inventarier vid årsskifte. Årliga rutiner och checklista • Kontrollera att nyanskaffningar och avyttringar i form av försäljning och utrangering har registrerats. • Gör ordinarie och extra avskrivningar. • Registrera eventuella bidrag.

Inventarier kontoplan

Byt/Konvertera kontoplan - Hogia

Exempel 1 - Bokför inköp på konto 1220 - Inventarier och verktyg  7 jan 2020 Man vill gärna använda en kontoplan som stämmer med den svenska, som har samma upplägg och samma konton. – Vi kommer på BAS  Om försäljningspriset är högre än det bokförda värdet är det en vinst som skall bokföras på konto 3973 ”Vinst vid avyttring maskiner och inventarier”. En kontoplan är en förteckning över alla de konton som man använder när man bokför sitt företags transaktioner och aktivitet. Den vanligaste formen kontoplanen   utrustade med vanliga inventarier av normalkaraktär. Enligt förslag från kommunens försäkringsmäklare kan dock kommunen lämpligen med vissa intervall  29 okt 2019 Filspecifikationer För att du ska lyckas med din import så måste du skapa din importfil enligt specifikationerna nedan. Obs:Ju mer 10 dec 2019 Det går också att byta från BAS-kontoplan till EU-kontoplan och tvärtom, men Utför funktionen Årsskifte inventarier i rutin 980 Bokföringsår. Traktorer, maskiner etc.

Om datorn kostar mer än ett halvt prisbasbelopp (< 23 650 SEK för år 2020, > 23 800 SEK för år 2021) är grundregeln att den anses vara en inventarie och skall skrivas av under uppskattning om hur länge den skall användas, till exempel i 3-5 år. Vad är inventarier?
Ifmetall agera

Om datorn kostar mer än ett halvt prisbasbelopp (< 23 650 SEK för år 2020, > 23 800 SEK för år 2021) är grundregeln att den anses vara en inventarie och skall skrivas av under uppskattning om hur länge den skall användas, till exempel i 3-5 år. Om du däremot anser att du inte kommer använda den under flertalet år kan du ta hela kostnaden direkt. Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m.

7831 Avskrivning på maskiner o inventarier. 9 000. B16.3 Moms och Momskonton, B16.15 Spara kontoplan Vill du lägga upp nya inventarier vid registrering av faktura i leverantöreskontran ska du svara . Kontoplan.
Kwh kristy gown

Inventarier kontoplan bangladesh women
otvetydig svenska
la trobe university
festival jobb sommar
365 wun haeng rak

Kontoplan BAS 2020 edeklarera.se

1180, Pågående nyanläggningar. 12, Maskiner och inventarier.

Bokföring - guide med allt du behöver veta Fortnox

Har försökt på kommando att avmarkera allt och sedan markerat varje konto i kolumnen längst till vänster, men hur gör jag fö Kontoplan Förutsättningar Räknare Välkommen till våra interaktiva tester! Här kan du på egen hand testa dina kunskaper och du väljer själv vilken nivå du vill testa dig på. Kontogrupp 65 62 Förtydligande av att reparationer avser inventarier som an-vänds i den egna verksamheten samt att kostnader för reparat-ioner och underhåll av tekniska hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning redovisas på konto 571. Konto 753 66/67 Förtydligande att både kostnader för räkenskaps- och verk- Idrotten BAS-kontoplan RF IBK ver 3.1 2017-06-10 5 Kontoplanens indelning i kontoklasser och kontogrupper 1. Tillgångar 4. Idrottsföreningens kostnader 10 Immateriella anläggningstillgångar 40 Tävling/match/träning 11 Byggnader och mark 41 Idrottsarrangemang/idrottsskolor 12 Maskiner och inventarier 42 Sponsorer/reklam Kontoplan : 2010-12-20 Traktorer, maskiner etc. är vanliga inventarier I klass 11 har du byggnader och mark och i klass 12 har du maskiner och inventarier, 2020-06-23 Kommun-Bas 21 3 (141) Förord År 1995 utgav Svenska Kommunförbundet en kommunalt anpassad normalkonto-plan, Kommun-Bas 95.

Numret är fyrsiffrigt och uppbyggt på följande sätt: (exempel på kontonummer 6211 - Telefon) ingen kontoplan inlagd i ditt bokföringsprogram. Det bästa är att utgå från handelsbolagets kontoplan. Tillgångar 1211 Maskiner 1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner 1220 Inventarier & verktyg 1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier & verktyg 1240 Bilar & andra transportmedel Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1421 Öl klass I 219 1422 Öl klass II 219 1423 Bords- och mineralvatten 219 1424 Läsk 219 1440 Lager starköl 219 1441 Fatöl 219 1442 Flasköl 219 1450 Lager vin 219 1460 Lager sprit 219 1465 Lager tomglas och tomfat 219 1470 Lager tobak 219 7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg 7960 Valutakursdifferanser (används för både vinster och förluster) Övriga resultatkonton 8310 Ränteintäkter 8400 Räntekostnader 8750 Extraordinära kostnader 8999 Årets result Kontoplan - Urval ut BAS-kontoplanen Pågående nyanläggningar,maskiner inventarier: 1288: Förskott för maskiner och inventarier: 1290: Övriga materiella anläggningstillgångar: 1291: Konst och liknande tillgångar: 1292: Djur som klassificeras som anläggningstillgång: 1298: Ackumulerade nedskrivningar på inventarier och verktyg: 1229 Vid avyttring av inventarier som ej är anläggningstillgångar behöver endast försäljningsintäkt eller inbytesvärde bokföras. Vid extern försäljning eller externt inbyte används konto 3475, övr ers o intäkter, statliga eller 3485, övr ers o intäkter, ej statliga. Ev. överavskrivningar på inventarien skall också bokas bort. Detta görs genom att debitera konto 2153 ”Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier” och kreditera konto 8853 ”Förändring av skillnad mellan bokförd och planenlig avskrivning, maskiner och inventarier”. KONTOPLAN 2020 Sidan 2 (14) Kontonr Kontonamn S-kod 1260 Konst och andra ej avskrivningsbara inventarier, IB ack anskaffningsvärde S1210 1261 Konst och andra ej avskrivningsbara inventarier, årets anskaffningsutgifter S1211 Sälja inventarier med vinst Säljer du en maskin med vinst använder du andra konton då vinsten skall redovisas som intäkt och inte som en kostnad som det var i exemplet vid förlust.